HEINEKEN

2017.    Доградња пуњачке станице акумулатора у пивари Heineken у Зајечару

Инвеститор: Heineken Serbia d.o.o., Зајечар

2017.    Доградња пуњачке станице акумулатора у пивари Heineken у Новом Саду

Инвеститор: Heineken Serbia d.o.o., Зајечар

За потребе доградње пуњачких станица акумулаторанових електровиљушкара у пиварама у Новом Саду и Зајечару, Алфинг је урадио архитектонско грађевинске и електро радове са инсталацијом у Ex изведби

2017. HEINEKEN
2017. HEINEKEN

Доградња пуњачке станице акумулатора пиваре у Новом саду

press to zoom
2017. HEINEKEN
2017. HEINEKEN

Доградња пуњачке станице акумулатора пиваре у Новом саду

press to zoom
2017. HEINEKEN
2017. HEINEKEN

Доградња пуњачке станице акумулатора пиваре у Новом саду

press to zoom
2017. HEINEKEN
2017. HEINEKEN

Доградња пуњачке станице акумулатора пиваре у Новом саду

press to zoom