СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ

2018. Стамбена зграда По+Пр+3 величине 1180 m2 је први објекат гдје је Алфинг д.о.о., Београд и Харизма доо, Београд, инвеститор и продавац станова за тржиште. 

2016.    Надоградња стамбеног објекта П+5 у Ул. Хаџи Мелентијева, Врачар

Инвеститор: Г-дин Душан Шкулетић

2004/5.    Реконструкција стамбене зграде у Косовској 30 (10 станова) у Београду

Инвеститор: РАД а.д. Београд

2003/4.   Изградња стамбене зграде у Ул. Франца Розмана 64 (Симе Игуманова), Београд

Инвеститор: YU SITE инжењеринг, Београд

2001/2   Изградња стамбене зграде у ул. Драгана Павловића (Војводе Хрвоја) у Београду

Инвеститор: Стамбена задруга ПРОСТОР, Београд   

Стамбена зграда Су+Пр+2 велине 850 m2  налази се на Пашином брду. Изграђена је нова - ''кључ у руке''

2018. Зграда у улици  Будманијева 1
2018. Зграда у улици Будманијева 1

Изградња стамбене зграде у ул. Будманијева 1, Београд, Југ-Запад

press to zoom
2016. Зграда у Хаџи Мелентијевој
2016. Зграда у Хаџи Мелентијевој

Зграда у Хаџи Мелентијевој надоградња стамбеног објекта на Врачару у Београду

press to zoom
2002. Изградња стамбене зграде
2002. Изградња стамбене зграде

Изградња стамбене зграде у улици Драгана павловића у Београду

press to zoom
2018. Зграда у улици  Будманијева 1
2018. Зграда у улици Будманијева 1

Изградња стамбене зграде у ул. Будманијева 1, Београд, Југ-Запад

press to zoom